Snedcentrerat och med del av andra stämpel. Tydlig stämpel STRENGNÄS 24/5 1877. Ett märke som jag trots tämligen omfattande undersökningar inte till 100% kan garantera är en F23 20/20 öre röd. Tryckeriet har överträffat sig själva med detta märke. Förskjutningen mellan tryckningarna är obefintlig.

Att jag trots allt tror att det är en F23 motiverar jag vid detaljförstoringarna nedanför.I nedre högra hörnet kan man se en orange ramlinje 'sticka fram' bakom den inre vågräta ramlinjen. I det 'prickiga' fältet kan man även se orange prickar bland de röda. Även i 'krumeluren' i hörnet kan man se orange färg i den övre delen av varje 'fyrkant'.Skuggor runt bokstäverna JU och ÖR samt lite orange sudd nedanför alla ringar runt '20'.Lite orange färg skymtar längst upp i de vita fältena i '20'.Slutsummering: Jag tror att detta är en F23, men jag skulle aldrig betala 'fullt pris' för den eftersom det är helt omöjligt att 'vara säker' på att det är ett övertryck. Om du har nån teori om just detta märke är du välkommen att skicka ett email till mig. Adressen finns under 'Styrelsen'.