Ett fynd som kan gömma sig bland dina 'vanliga' 20 öre ringtyp t.14 är övertrycket 20/20öre. - Jag har själv hittat tre stycken överraskningar i min samling...

En 'variant' som blivit ett eget märke i Facitkatalogen är det relativt ovanliga övertrycket F23 - 20 öre på 20 öre röd. Anledningen till att detta märke över huvud taget finns är att man under 1875-1876 tryckte en upplaga av F22 - 20 öre röd med felaktigt sammansatt färg. Leveransen bestod av märken av typ F22f - 20 öre blekorange som var så färgsvaga att det var svårt att urskilja märkets valör. Risken för sammanblandning med F24 - 24 öre gul var uppenbar.

22, Sköfde 19/12 1873 22, Mariestad 6/6 1876 22f, Gefle 21/4 1877 22f, Lund 11/10 1875


Man beslutade att 'trycka om' de märken som inte redan levererats till postkontor i landet. Man skickade arken genom tryckpressen ytterligare en gång fast med bättre färg. Detta resulterade i 'övertrycket' F23.

23, PKXP No 17 3/5 1877 23, Hemse 4/9 1877 23, Umeå 2/5 1877 23, Askersund 15/3 1877


23, Wexiö 16/4 1877 23, Karlstad 26/9 1877 23, Strengnäs 24/5 1877


Att identifiera F23 kan vara mycket svårt, så det bästa är att först utesluta alla märken som under inga som helst omständigheter kan vara 'övertryck'. F23 levererades till posten i december 1876, så alla märken med tidigare avstämpling kan direkt uteslutas. Om man har god syn och om märkets tryckningar är förskjutna i förhållande till varandra kan man identifiera F23 med blotta ögat. Om förskjutningen är mycket liten krävs att man granskar märket med förstoringsglas eller scannar det och granskar det i dator. Man kan även ana en särskild lyster i färgtonen på F23 som uppstår då den ljusa orange färgen 'lyser igenom' det röda.

Genom att klicka på märkena ovan får du upp förstoringar på respektive märke samt mina kommentarer och tolkningar av det man kan se på bilderna. Använd bilderna på F22f som referens när du tittar på F23.

Upplagora kan tjäna som ett mått på hur ovanligt övertrycket är. Sammanlagt gjordes 2.800.000 röda 20-öres med tandning 14. Bland dessa utgjorde den bleka F22f en tiondel av upplagan vid leverans, ungefär 280.000 stycken. Av dessa levererades 100.000 till postkontor i landet och 180.000 trycktes över.

Lycka till !

Anders Weiss